Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina van deze website waarop Alarma33 een link opneemt naar deze disclaimer. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en bijbehorend Privacy Statement en Algemene Voorwaarden.

De door Alarma33 verstrekte informatie op deze website is geen aanbod, advies of andere dienst.

De informatie die door Alarma33 wordt verstrekt via deze website zou als betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Alarma33 spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina’s geregeld te actualiseren, aan te vullen of te verbeteren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alarma33 kan niet garanderen dat de website volledig foutloos en ononderbroken haar werk doet. Zowel Alarma33 als mede overige leveranciers van informatica aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. Alarma33 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door Alarma33 zijn ontwikkeld waarnaar wordt verwezen of anderzijds verwijzen naar de website van Alarma33.

Alarma33 is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of door de onmogelijkheid om een webpagina te raadplegen.

De afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie verkregen via de website van Alarma33. De informatie – en mogelijk andere gegevens – mogen uitsluitend door de afnemer worden gebruikt. Deze informatie is niet overdraagbaar, mag niet verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder Alarma33 hiervan op de hoogte te stellen.

De afnemer van informatie is verplicht alle aanwijzingen van Alarma33 omtrent het gebruik van informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Laatste aanpassing: 7 januari 2017